Úspora paliva

Využitie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie predstavuje asi 40 % úspor paliva. Vo finančnom vyjadrení to znamená, že za rovnaké množstvo energie zaplatí užívateľ len 60 % finančných prostriedkov.
 

Úspora nákladov na nákup energie

Z rovnakého množstva paliva získa užívateľ približne dvojnásobné množstvo energie, z ktorej časť môže predávať a tým opäť znižovať vlastné náklady.
 

Minimalizácia nákladov na rozvod energie

Teplo a elektrická energia vznikajú v mieste vlastnej spotreby, čím odpadajú náklady na rozvod energie i straty spôsobené diaľkovým rozvodom. Teplo vyrábané v kogeneračnej jednotke je využívané na vykurovanie budov, prípravu teplej úžitkovej vody , alebo na prípravu technologického tepla.
 

Ekologický spôsob výroby

Pretože sa pri použití kombinovanej výroby elektriny a tepla ušetrí asi 40 % paliva, zaťažuje kogenerácia z ekologického hľadiska približne o rovnaké percento menej životné prostredie.
 

Energia pre prípad núdze

Kogeneračné jednotky slúžia často tiež ako núdzové zdroje elektrickej energie v miestach nepretržitej spotreby.
 

Výroba chladu

Pomocou absorpčného výmenníka je vyrobené teplo možno využiť i na výrobu chladu pre technologické účely alebo klimatizáciu. V tomto prípade ide o tzv. trigeneráciu - kombinovanú výrobu elektriny, tepla a chladu.