Spoločnosť Heloro, s.r.o. pôsobí v oblasti energetiky a vykurovania od roku 1992. Počas 13-ročných skúseností z pôsobenia v tejto oblasti si vybudovala dokonale zaškolený manažment a vynikajúci tím servisných pracovníkov, ktorý sú držiteľmi osvedčení, potrebných pre profesionálne vykonávanie odborných činností.

V oblasti energetických systémov Vám na požiadavku zabezpečíme:

  • Odborné poradenstvo
  • Podrobný rozpočet nákladov
  • Projektovú dokumentáciu
  • Uvedenie energetickýchzariadení do prevádzky
  • Údržbu, záručný a pozáručný servis energetických zariadení

 

V r.1997 uviedla ako prvá spoločnosť na Slovensku do prevádzky kogeneračnú jednotku na metán z geotermálneho vrtu a medzi prvými aj na zemný plyn . Od r. 2005 pôsobí spoločnosť HELORO,s.r.o. aj v oblasti výskumu a vývoja využitia obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energií . Spoločne so spoločnosťou COM-therm , s.r.o. začala v r. 2005 s vývojom novej metódy využitia odpadového tepla zo spalín tepelného zdroja, ktorá bola testovaná počas niekoľkých rokov na reálnom centrálnom zdroji tepla v teplárni spoločnosti COM-therm v Komárne.

Tento inovatívny systém spracovania odpadového tepla sa ukázal tak účinný, že spoločnosť HELORO,s.r.o. si ho patentovo dala chrániť priemyselným úžitkovým vzorom . Úžitkový vzor je zapísaný na ÚRADE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod číslom SK 6120 Y1